Share code mẫu Blank template trắng chuẩn mới nhất

Anh Trai Nắng
0

Chia sẻ mẫu template blogspot trắng tinh dùng để thiết kế, xây dựng cover lại giao diện blogspot. Đây là mẫu đơn giản để cho các bạn hình dung ra cách xây dựng thiết kế một mẫu blogspot cơ bản nhất. Ngoài ra các bạn cũng có thể dùng làm trang chuyển hướng, thông báo,...

Share code mẫu Blank template trắng chuẩn mới nhất
Share code mẫu Blank template trắng chuẩn mới nhất.

Ở đây mình sẽ chỉa sẻ đến các bạn 2 cấu trúc code từ cực kỳ đơn giản đến cơ bản chi tiết của một template trống để các bạn dễ hình dung.

(getButton) #text=(Live Demo) #icon=(link)

1. Template trống version cũ (rất đơn giản)

Cấu trúc sẽ có dạng:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>

&lt;head&gt;

<title>Star Cường IT</title>

<b:skin/>

&lt;/head&gt;&lt;!--<head/>--&gt;

<body>

<b:section id='starcuongit'/>

&lt;!--</body>--&gt; &lt;/body&gt;

</html>

2. Template trống version mới (cơ bản - chi tiết)

Cấu trúc như sau:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<!DOCTYPE html>

<html b:version='2' class='v2'>

  <head>

    <meta content='width=device-width, initial-scale=1.0' name='viewport'/>

    <title>

      <data:blog.title/>

    </title>

    <b:template-skin>

      <![CDATA[

        body#layout ul{list-style-type:none;list-style:none}

        body#layout ul li{list-style-type:none;list-style:none}

      ]]>

    </b:template-skin>

    <b:skin>

      <![CDATA[

        /* Chèn Css vào đây */

      ]]>

    </b:skin>

  </head>

  <body>

    <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>

      Nội dung ở trang chủ viết ở đây

    </b:if>

    <b:if cond='data:blog.searchLabel'>

      Nội dung cho trang search/label/

    </b:if>

    <b:if cond='data:blog.pageType == "error_page"'>

      Nội dung trang Lỗi 404

    </b:if>

    <b:if cond='data:blog.url != data:blog.homepageUrl'>

      <!-- Tiện ích Blog1 ở đây -->

      <b:section class='main' id='mainpost' showaddelement='yes'>

      </b:section>

    </b:if>

  </body>

</html>

Đây là bộ code chuẩn nhất để bạn dùng nó thiết kế giao diện blogspot bán hàng, giao diện blogspot bất động sản, giao diện blogspot tin tức, mẫu template blogspot.

Để thiết kế một mẫu giao diện blogspot thì các bạn không thể nào mà bỏ qua thẻ điều kiện if, hoặc if else của blogspot được, nó rất quan trọng.

Trong một mẫu giao diện blog thì nó có các phần như:

- Trang chủ: Nội dung chỉ hiển thị ở trang chủ, các bạn phải dùng thẻ if ở trang chủ là

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
Nội dung ở trang chủ viết ở đây
</b:if>

- Khác trang chủ bao gồm: Trang tìm kiếm, trang bài viết, trang label...

<b:if cond='data:blog.url != data:blog.homepageUrl'>
Nội dung không hiện ở trang chủ viết ở đây
</b:if>

Như ở trên mình có ghi chú từng phần để các bạn hiểu rõ cách dùng thẻ điều kiện if của blogspot.

Trên đó là ví dụ để các bạn hiểu thêm, vì trong quá trình làm sẽ có nhiều cách khác nhau.

Source code: giaodienblog.net

Đăng nhận xét

HƯỚNG DẪN BÌNH LUẬN

0 Nhận xét

Đăng nhận xét (0)

HƯỚNG DẪN BÌNH LUẬN

Chèn link

Sử dụng công cụ Tạo link

Chèn hình ảnh

LINK_ANH - sử dụng công cụ upload ảnh. Và chỉ cần lấy link ảnh chèn vào bình luận là ảnh tự động hiển thị.

Định dạng chữ

<b>Chữ in đậm</b>
<i>Chữ in nghiêng</i>
<u>Chữ gạch chân</u>
<strike>Chữ gạch ngang</strike>

Chèn một đoạn Code

Đầu tiên sử dụng công cụ này để mã hóa đoạn code muốn chèn.
Sau đó dùng thẻ [code] CODE_ĐÃ_MÃ_HÓA [/code]

Khác

Nhập Email bạn hay dùng để nhận thông báo khi mình trả lời bình luận của bạn.
Vui lòng không nhập bất kỳ Liên kết Spam nào trong hộp nhận xét.
Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo nội dung phản hồi của bình luận.
Chèn emoji: Nhấn tổ hợp phím “Windows + . (dấu chấm)”

Đã hiểu