Quảng Cáo

ảnh webp

Định dạng hình ảnh Webp là một định dạng hình ảnh tương đối mới với chất lượng hình ảnh tốt và nén được phát triển bởi Google. Nếu bạn có một hình ảnh định dạng JPG muốn chuyển nó sang định dạng WebP thì công cụ dưới đây sẽ giúp bạn làm điều đó.

Hình ảnh webp nhỏ hơn hình ảnh JPEG và PNG thông thường với kích thước tệp giảm 25-35%. Điều này làm giảm kích thước tải trang web và cải thiện hiệu suất.

Bộ chuyển ảnh JPG, PNG sang WEBP trực tuyến tốt nhất trên máy tính, điện thoại!