Tạo Menu Responsive Material Design đơn giản với HTML và CSS

Sunnybrother
0
Material Design là một ngôn ngữ lập trình trực quan được tạo ra bởi Google. Nó là lập trình ngôn ngữ sử dụng hiển thị trực quan một cách thú vị nhưng vô cùng đơn giản.
Hôm nay, mình chia sẻ đến các bạn một mẫu Menu Material Design Responsive đơn giản chỉ với HTML và CSS vô cùng nhẹ nhàng và dễ thực hiện.

Tạo Menu Responsive Material Design đơn giản với HTML và CSS

Một vài hình ảnh Demo

Tạo Menu Responsive Material Design đơn giản với HTML và CSS
Hiển thị trên giao diện PC

Tạo Menu Responsive Material Design đơn giản với HTML và CSS

Tạo Menu Responsive Material Design đơn giản với HTML và CSS
Hiển thị trên giao diện Mobile

Cách Tạo Menu Responsive Material Design

Chèn CSS vào trên thẻ ]]></b:skin> hoặc trong cặp thẻ <style>...</style>.
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  -webkit-box-sizing: border-box;
  -moz-box-sizing: border-box;
  -ms-box-sizing: border-box;
  box-sizing: border-box;
}
.nav-fostrap {
  display: block;
  margin-bottom: 15px 0;
  background: #03A9F4;
  -webkit-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
  -moz-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
  -ms-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
  -o-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
  box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
  border-radius: 3px;
}
.nav-fostrap ul {
  list-style-type: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  display: block;
}
.nav-fostrap li {
  list-style-type: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
  display: inline-block;
  position: relative;
  font-size: 14;
  color: #def1f0;
}
.nav-fostrap li a {
  padding: 15px 20px;
  font-size: 14;
  color: #def1f0;
  display: inline-block;
  outline: 0;
  font-weight: 400;
}
.nav-fostrap li:hover ul.dropdown { display: block; }
.nav-fostrap li ul.dropdown {
  position: absolute;
  display: none;
  width: 200px;
  background: #2980B9;
  -webkit-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
  -moz-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
  -ms-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
  -o-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
  box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
  padding-top: 0;
}
.nav-fostrap li ul.dropdown li {
  display: block;
  list-style-type: none;
}
.nav-fostrap li ul.dropdown li a {
  padding: 15px 20px;
  font-size: 15px;
  color: #fff;
  display: block;
  font-weight: 400;
}
.nav-fostrap li ul.dropdown li:last-child a { border-bottom: none; }
.nav-fostrap li:hover a {
  background: #2980B9;
  color: #fff !important;
}
.nav-fostrap li:first-child:hover a { border-radius: 3px 0 0 3px; }
.nav-fostrap li ul.dropdown li:hover a { background: rgba(0,0,0, .1); }
.nav-fostrap li ul.dropdown li:first-child:hover a { border-radius: 0; }
.nav-fostrap li:hover .arrow-down { border-top: 5px solid #fff; }
.arrow-down {
  width: 0;
  height: 0;
  border-left: 5px solid transparent;
  border-right: 5px solid transparent;
  border-top: 5px solid #def1f0;
  position: relative;
  top: 15px;
  right: -5px;
  content: '';
}
.title-mobile {
  display: none;
}
 @media only screen and (max-width:900px) {
.nav-fostrap {
  background: #fff;
  width: 200px;
  height: 100%;
  display: block;
  position: fixed;
  left: -200px;
  top: 0px;
  -webkit-transition: left 0.25s ease;
  -moz-transition: left 0.25s ease;
  -ms-transition: left 0.25s ease;
  -o-transition: left 0.25s ease;
  transition: left 0.25s ease;
  margin: 0;
  border: 0;
  border-radius: 0;
  overflow-y: auto;
  overflow-x: hidden;
  height: 100%;
}
.title-mobile {
  position: fixed;
  display: block;
    top: 10px;
    font-size: 20px;
    left: 100px;
    right: 100px;
    text-align: center;
    color: #FFF;
}
.nav-fostrap.visible {
  left: 0px;
  -webkit-transition: left 0.25s ease;
  -moz-transition: left 0.25s ease;
  -ms-transition: left 0.25s ease;
  -o-transition: left 0.25s ease;
  transition: left 0.25s ease;
}
.nav-bg-fostrap {
  display: inline-block;
  vertical-align: middle;
  width: 100%;
  height: 50px;
  margin: 0;
  position: absolute;
  top: 0px;
  left: 0px;
  background: #03A9F4;
  padding: 12px 0 0 10px;
  -webkit-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
  -moz-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
  -ms-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
  -o-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
  box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
}
.navbar-fostrap {
  display: inline-block;
  vertical-align: middle;
  height: 50px;
  cursor: pointer;
  margin: 0;
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    padding: 12px;
}
.navbar-fostrap span {
  height: 2px;
  background: #fff;
  margin: 5px;
  display: block;
  width: 20px;
}
.navbar-fostrap span:nth-child(2) { width: 20px; }
.navbar-fostrap span:nth-child(3) { width: 20px; }
.nav-fostrap ul { padding-top: 50px; }
.nav-fostrap li { display: block; }
.nav-fostrap li a {
  display: block;
  color: #505050;
  font-weight: 600;
}
.nav-fostrap li:first-child:hover a { border-radius: 0; }
.nav-fostrap li ul.dropdown { position: relative; }
.nav-fostrap li ul.dropdown li a {
  background: #2980B9 !important;
  border-bottom: none;
  color: #fff !important;
}
.nav-fostrap li:hover a {
  background: #03A9F4;
  color: #fff !important;
}
.nav-fostrap li ul.dropdown li:hover a {
  background: rgba(0,0,0,.1); !important;
  color: #fff !important;
}
.nav-fostrap li ul.dropdown li a { padding: 10px 10px 10px 30px; }
.nav-fostrap li:hover .arrow-down { border-top: 5px solid #fff; }
.arrow-down {
  border-top: 5px solid #505050;
  position: absolute;
  top: 20px;
  right: 10px;
}
.cover-bg {
  background: rgba(0,0,0,0.5);
  position: fixed;
  top: 0;
  bottom: 0;
  left: 0;
  right: 0;
}
}
 @media only screen and (max-width:1199px) {
.container { width: 96%; }
}
.fixed-top {
  position: fixed;
  top: 0;
  right: 0;
  left: 0;
}

Tiếp theo, chèn đoạn HTML vào nơi bạn muốn hiển thị, có thể tạo Tiện ích HTML trong bố cục để chèn vào.
<div id='main'>
  <div class='container'>
    <div  style='margin-top:150px;margin-bottom:30px;text-align:center;'>
      <img src='https://4.bp.blogspot.com/-7OHSFmygfYQ/VtLSb1xe8kI/AAAAAAAABjI/FxaRp5xW2JQ/s320/logo.png' style='width: 100px;margin-bottom:15px'>
      <h1>Material Design Responsive Menu</h1>
    </div>
    <nav>
      <div class='nav-fostrap'>
        <ul>
          <li><a href=''>Home</a></li>
          <li><a href='javascript:void(0)'>Web Design<span class='arrow-down'></span></a>
            <ul class='dropdown'>
              <li><a href=''>HTML</a></li>
              <li><a href=''>CSS</a></li>
              <li><a href=''>Javascript</a></li>
              <li><a href=''>JQuery</a></li>
            </ul>
          </li>
          <li><a href='javascript:void(0)' >Blogger<span class='arrow-down'></span></a>
            <ul class='dropdown'>
              <li><a href=''>Widget</a></li>
              <li><a href=''>Tips</a></li>
            </ul>
          </li>
          <li><a href='javascript:void(0)' >SEO<span class='arrow-down'></span></a>
            <ul class='dropdown'>
              <li><a href=''>Tools</a></li>
              <li><a href=''>Backlink</a></li>
            </ul>
          </li>
          <li><a href=''>Google Adsense</a></li>
          <li><a href=''>Advertising</a></li>
          <li><a href=''>Business</a></li>
        </ul>
      </div>
      <div class='nav-bg-fostrap'>
        <div class='navbar-fostrap'> <span></span> <span></span> <span></span> </div>
        <a href='' class='title-mobile'>Fostrap</a>
      </div>
    </nav>
  </div>
</div>
<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.0/jquery.min.js'></script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $('.navbar-fostrap').click(function(){
   $('.nav-fostrap').toggleClass('visible');
   $('body').toggleClass('cover-bg');
  });
 });
</script>

Chỉ 2 đoạn code khá đơn giản vậy thôi. Ở phần HTML thì các bạn sửa nội dung menu theo ý các bạn nhé! Chúc thành công!

Đăng nhận xét

HƯỚNG DẪN BÌNH LUẬN

0 Nhận xét

Đăng nhận xét (0)

#buttons=(Thanks!) #days=(7)

À mình có làm website tăng tương tác MXH giá rẻ. Mọi người nếu cần thì ghé sử dụng các dịch vụ thử nha. Ghé xem dịch vụ
Ok, Go it!

HƯỚNG DẪN BÌNH LUẬN

Chèn link

Sử dụng công cụ Tạo link

Chèn hình ảnh

LINK_ANH - sử dụng công cụ upload ảnh. Và chỉ cần lấy link ảnh chèn vào bình luận là ảnh tự động hiển thị.

Định dạng chữ

<b>Chữ in đậm</b>
<i>Chữ in nghiêng</i>
<u>Chữ gạch chân</u>
<strike>Chữ gạch ngang</strike>

Chèn một đoạn Code

Đầu tiên sử dụng công cụ này để mã hóa đoạn code muốn chèn.
Sau đó dùng thẻ [code] CODE_ĐÃ_MÃ_HÓA [/code]

Khác

Nhập Email bạn hay dùng để nhận thông báo khi mình trả lời bình luận của bạn.
Vui lòng không nhập bất kỳ Liên kết Spam nào trong hộp nhận xét.
Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo nội dung phản hồi của bình luận.
Chèn emoji: Nhấn tổ hợp phím “Windows + . (dấu chấm)”

Đã hiểu