• ✅ (Đã xác minh)
 • Tạo Menu Responsive Material Design đơn giản với HTML và CSS

  Hôm nay, mình chia sẻ đến các bạn một mẫu Menu Material Design Responsive đơn giản chỉ với HTML và CSS vô cùng nhẹ nhàng và dễ thực hiện.

  Tạo Menu Responsive Material Design đơn giản với HTML và CSS

  Một vài hình ảnh Demo

  Tạo Menu Responsive Material Design đơn giản với HTML và CSS
  Hiển thị trên giao diện PC

  Tạo Menu Responsive Material Design đơn giản với HTML và CSS

  Tạo Menu Responsive Material Design đơn giản với HTML và CSS
  Hiển thị trên giao diện Mobile

  Cách Tạo Menu Responsive Material Design

  Chèn CSS vào trên thẻ ]]></b:skin> hoặc trong cặp thẻ <style>...</style>.
  * {
    margin: 0;
    padding: 0;
    -webkit-box-sizing: border-box;
    -moz-box-sizing: border-box;
    -ms-box-sizing: border-box;
    box-sizing: border-box;
  }
  .nav-fostrap {
    display: block;
    margin-bottom: 15px 0;
    background: #03A9F4;
    -webkit-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
    -moz-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
    -ms-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
    -o-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
    box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
    border-radius: 3px;
  }
  .nav-fostrap ul {
    list-style-type: none;
    margin: 0;
    padding: 0;
    display: block;
  }
  .nav-fostrap li {
    list-style-type: none;
    margin: 0;
    padding: 0;
    display: inline-block;
    position: relative;
    font-size: 14;
    color: #def1f0;
  }
  .nav-fostrap li a {
    padding: 15px 20px;
    font-size: 14;
    color: #def1f0;
    display: inline-block;
    outline: 0;
    font-weight: 400;
  }
  .nav-fostrap li:hover ul.dropdown { display: block; }
  .nav-fostrap li ul.dropdown {
    position: absolute;
    display: none;
    width: 200px;
    background: #2980B9;
    -webkit-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
    -moz-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
    -ms-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
    -o-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
    box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
    padding-top: 0;
  }
  .nav-fostrap li ul.dropdown li {
    display: block;
    list-style-type: none;
  }
  .nav-fostrap li ul.dropdown li a {
    padding: 15px 20px;
    font-size: 15px;
    color: #fff;
    display: block;
    font-weight: 400;
  }
  .nav-fostrap li ul.dropdown li:last-child a { border-bottom: none; }
  .nav-fostrap li:hover a {
    background: #2980B9;
    color: #fff !important;
  }
  .nav-fostrap li:first-child:hover a { border-radius: 3px 0 0 3px; }
  .nav-fostrap li ul.dropdown li:hover a { background: rgba(0,0,0, .1); }
  .nav-fostrap li ul.dropdown li:first-child:hover a { border-radius: 0; }
  .nav-fostrap li:hover .arrow-down { border-top: 5px solid #fff; }
  .arrow-down {
    width: 0;
    height: 0;
    border-left: 5px solid transparent;
    border-right: 5px solid transparent;
    border-top: 5px solid #def1f0;
    position: relative;
    top: 15px;
    right: -5px;
    content: '';
  }
  .title-mobile {
    display: none;
  }
   @media only screen and (max-width:900px) {
  .nav-fostrap {
    background: #fff;
    width: 200px;
    height: 100%;
    display: block;
    position: fixed;
    left: -200px;
    top: 0px;
    -webkit-transition: left 0.25s ease;
    -moz-transition: left 0.25s ease;
    -ms-transition: left 0.25s ease;
    -o-transition: left 0.25s ease;
    transition: left 0.25s ease;
    margin: 0;
    border: 0;
    border-radius: 0;
    overflow-y: auto;
    overflow-x: hidden;
    height: 100%;
  }
  .title-mobile {
    position: fixed;
    display: block;
      top: 10px;
      font-size: 20px;
      left: 100px;
      right: 100px;
      text-align: center;
      color: #FFF;
  }
  .nav-fostrap.visible {
    left: 0px;
    -webkit-transition: left 0.25s ease;
    -moz-transition: left 0.25s ease;
    -ms-transition: left 0.25s ease;
    -o-transition: left 0.25s ease;
    transition: left 0.25s ease;
  }
  .nav-bg-fostrap {
    display: inline-block;
    vertical-align: middle;
    width: 100%;
    height: 50px;
    margin: 0;
    position: absolute;
    top: 0px;
    left: 0px;
    background: #03A9F4;
    padding: 12px 0 0 10px;
    -webkit-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
    -moz-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
    -ms-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
    -o-box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
    box-shadow: 0 2px 5px 0 rgba(0, 0, 0, 0.26);
  }
  .navbar-fostrap {
    display: inline-block;
    vertical-align: middle;
    height: 50px;
    cursor: pointer;
    margin: 0;
      position: absolute;
      top: 0;
      left: 0;
      padding: 12px;
  }
  .navbar-fostrap span {
    height: 2px;
    background: #fff;
    margin: 5px;
    display: block;
    width: 20px;
  }
  .navbar-fostrap span:nth-child(2) { width: 20px; }
  .navbar-fostrap span:nth-child(3) { width: 20px; }
  .nav-fostrap ul { padding-top: 50px; }
  .nav-fostrap li { display: block; }
  .nav-fostrap li a {
    display: block;
    color: #505050;
    font-weight: 600;
  }
  .nav-fostrap li:first-child:hover a { border-radius: 0; }
  .nav-fostrap li ul.dropdown { position: relative; }
  .nav-fostrap li ul.dropdown li a {
    background: #2980B9 !important;
    border-bottom: none;
    color: #fff !important;
  }
  .nav-fostrap li:hover a {
    background: #03A9F4;
    color: #fff !important;
  }
  .nav-fostrap li ul.dropdown li:hover a {
    background: rgba(0,0,0,.1); !important;
    color: #fff !important;
  }
  .nav-fostrap li ul.dropdown li a { padding: 10px 10px 10px 30px; }
  .nav-fostrap li:hover .arrow-down { border-top: 5px solid #fff; }
  .arrow-down {
    border-top: 5px solid #505050;
    position: absolute;
    top: 20px;
    right: 10px;
  }
  .cover-bg {
    background: rgba(0,0,0,0.5);
    position: fixed;
    top: 0;
    bottom: 0;
    left: 0;
    right: 0;
  }
  }
   @media only screen and (max-width:1199px) {
  .container { width: 96%; }
  }
  .fixed-top {
    position: fixed;
    top: 0;
    right: 0;
    left: 0;
  }

  Tiếp theo, chèn đoạn HTML vào nơi bạn muốn hiển thị, có thể tạo Tiện ích HTML trong bố cục để chèn vào.
  <div id='main'>
    <div class='container'>
      <div  style='margin-top:150px;margin-bottom:30px;text-align:center;'>
        <img src='https://4.bp.blogspot.com/-7OHSFmygfYQ/VtLSb1xe8kI/AAAAAAAABjI/FxaRp5xW2JQ/s320/logo.png' style='width: 100px;margin-bottom:15px'>
        <h1>Material Design Responsive Menu</h1>
      </div>
      <nav>
        <div class='nav-fostrap'>
          <ul>
            <li><a href=''>Home</a></li>
            <li><a href='javascript:void(0)'>Web Design<span class='arrow-down'></span></a>
              <ul class='dropdown'>
                <li><a href=''>HTML</a></li>
                <li><a href=''>CSS</a></li>
                <li><a href=''>Javascript</a></li>
                <li><a href=''>JQuery</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li><a href='javascript:void(0)' >Blogger<span class='arrow-down'></span></a>
              <ul class='dropdown'>
                <li><a href=''>Widget</a></li>
                <li><a href=''>Tips</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li><a href='javascript:void(0)' >SEO<span class='arrow-down'></span></a>
              <ul class='dropdown'>
                <li><a href=''>Tools</a></li>
                <li><a href=''>Backlink</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li><a href=''>Google Adsense</a></li>
            <li><a href=''>Advertising</a></li>
            <li><a href=''>Business</a></li>
          </ul>
        </div>
        <div class='nav-bg-fostrap'>
          <div class='navbar-fostrap'> <span></span> <span></span> <span></span> </div>
          <a href='' class='title-mobile'>Fostrap</a>
        </div>
      </nav>
    </div>
  </div>
  <script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.0/jquery.min.js'></script>
  <script>
  $(document).ready(function(){
    $('.navbar-fostrap').click(function(){
     $('.nav-fostrap').toggleClass('visible');
     $('body').toggleClass('cover-bg');
    });
   });
  </script>

  Chỉ 2 đoạn code khá đơn giản vậy thôi. Ở phần HTML thì các bạn sửa nội dung menu theo ý các bạn nhé! Chúc thành công!

  Đăng nhận xét

  Cùng chuyên mục

  Service & High Quality Anh Trai Nang Blogger

  Powered by BFGMedia

  Chuyên dịch vụ dành cho blogspot
  và truyền thông

  Google Fonts

  Integrated with 100+ Google Fonts on the Blogger Template Designer

  Unlimited Sidebars

  Make your own sidebar with our high quality blogger templates

  Font Awesome

  More than 1000 icons

  Exclusive Documentation

  Easy & Exclusive Documentation

  Unlimited Colors

  Customize the Skin of the template with Unlimited Color Options

  Google Analytics

  Place your Tracing Code like Google Analytics Only in few options

  Social Sharing

  100% Compatible with 200+ Social Sharing Websites

  Fully Responsive

  Full Compatibility with all Devices like Mobile, Tablet and Desktop

  No Coding Required

  Customize your Website with No Coding Knowledge Required