Quảng Cáo

Kiếm tiền từ lưu lượng truy cập

Tạo trang báo lỗi 404 Page Not Found chuyên nghiệp

404 Page Not Found thường được coi là không mong muốn và ảnh hưởng theo chiều hướng xấu đến quá trình làm SEO của một website. Vì vậy chúng ta cần phải tạo một trang báo lỗi 404 để giảm thiểu đến điều này.

Tạo trang báo lỗi 404 Page Not Found chuyên nghiệp

Create 404 Page Not Found

Bước 1: Truy cập vào giao diện chỉnh sửa HTML của Blogspot.
Bước 2: Dán đoạn code dưới đâysau thẻ <body> hoặc </body>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;'>
<style>
@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:400,300);
body {
    background-color: #335B67;
    background: -ms-radial-gradient(ellipse at center,  #335B67 0%, #2C3E50 100%) fixed no-repeat;
    background: -moz-radial-gradient(ellipse at center,  #335B67 0%, #2C3E50 100%) fixed no-repeat;
    background: -o-radial-gradient(ellipse at center, #335B67 0%, #2C3E50 100%) fixed no-repeat;
    background: -webkit-gradient(radial, center center, 0, center center, 497, color-stop(0, #335B67), color-stop(1, #2C3E50));
    background: -webkit-radial-gradient(ellipse at center,  #335B67 0%, #2C3E50 100%) fixed no-repeat;
    background: radial-gradient(ellipse at center, #335B67 0%, #2C3E50 100%) fixed no-repeat;
    font-family: &#39;Source Sans Pro&#39;, sans-serif;
    -webkit-font-smoothing: antialiased;
    margin: 0px;
}
::selection {
    background-color: rgba(0,0,0,0.2);
}
::-moz-selection {
    background-color: rgba(0,0,0,0.2);
}
 
a {
    color: white;
    text-decoration: none;
    border-bottom: 1px solid rgba(255,255,255,0.5);
    transition: all 0.5s ease;
    -moz-transition: all 0.5s ease;
    -o-transition: all 0.5s ease;
    -webkit-transition: all 0.5s ease;
    margin-right: 10px;
}
a:last-child { margin-right: 0px; }
a:hover {
    text-shadow: 0px 0px 1px rgba(255,255,255,.5);
    border-bottom: 1px solid rgba(255,255,255,1);
}
#noscript-warning {
    width: 100%;
    text-align: center;
    background-color: rgba(0,0,0,0.2);
    font-weight: 300;
    color: white;
    padding-top: 10px;
    padding-bottom: 10px;
}
#top-nav, .top-header, .sidebar-area, #footer-wrapper {
    display: none;
}
/* === WRAP === */
#wrap {
    width: 80%;
    max-width: 1400px;
    margin:0 auto;
    height: auto;
    position: relative;
    margin-top: 8%;
    overflow: hidden;
}


/* === MAIN TEXT CONTENT === */
#main-content {
    float: right;
    max-width: 45%;
    color: white;
    font-weight: 300;
    font-size: 18px;
    padding-bottom: 40px;
    line-height: 28px;
}
#main-content h1 {
    margin: 0px;
    font-weight: 400;
    font-size: 42px;
    margin-bottom: 40px;
    line-height: normal;
}


/* === NAVIGATION BUTTONS === */
#navigation { margin-top: 2%; }
#navigation a.navigation {
    display: block;
    float: left;
    background-color: rgba(0,0,0,0.2);
    padding-left: 15px;
    padding-right: 15px;
    color: white;
    height: 41px;
    line-height: 41px;
    text-decoration: none;
    font-size: 16px;
    transition: all 0.5s ease;
    -moz-transition: all 0.5s ease;
    -o-transition: all 0.5s ease;
    -webkit-transition: all 0.5s ease;
    margin-right: 2%;
    margin-bottom: 2%;
    border-bottom: none;
}
#navigation a.navigation i { line-height: 41px; }
#navigation a.navigation:hover {
    background-color: rgba(26,188,156,0.7);
    border-bottom: none;
}


/* === WORDSEARCH === */
#wordsearch {
    width: 45%;
    float: left;
}
#wordsearch ul {
    margin: 0px;
    padding: 0px;
}
#wordsearch ul li {
    float: left;
    width: 12%;
    background-color: rgba(0,0,0,.2);
    list-style: none;
    margin-right: 0.5%;
    margin-bottom: 0.5%;
    padding: 0;
    display: block;
    text-align: center;
    color: rgba(255,255,255,0.7);
    text-transform: uppercase;
    overflow: hidden;
    font-size: 24px;
    font-size: 1.6vw;
    font-weight: 300;
    transition: background-color 0.75s ease;
    -moz-transition: background-color 0.75s ease;
    -webkit-transition: background-color 0.75s ease;
    -o-transition: background-color 0.75s ease;
}
#wordsearch ul li.selected {
    background-color: rgba(26,188,156,0.7);
    color: rgba(255,255,255,1);
    font-weight: 400;
}


/* === SEARCH FORM === */
#search { margin-top: 30px; }
#search input[type=&#39;text&#39;] {
    width: 88%;
    height: 41px;
    padding-left: 15px;
    padding-rigt: 15px;
    box-sizing: border-box;
    -moz-box-sizing: border-box;
    background-color: rgba(0,0,0,0.2);
    border: none;
    outline: none;
    -webkit-appearance: none;
    font-size: 16px;
    font-weight: 300;
    color: white;
    font-family: &#39;Source Sans Pro&#39;, sans-serif;
    transition: all 0.5s ease;
    -moz-transition: all 0.5s ease;
    -o-transition: all 0.5s ease;
    -webkit-transition: all 0.5s ease;
    border-radius: 0px;
}
#search .input-search {
    width: 10%;
    float: right;
    height: 41px;
    background-color: rgba(0,0,0,0.2);
    outline: none;
    border: none;
    -webkit-appearance: none;
    font-family: &#39;Source Sans Pro&#39;, sans-serif;
    color: white;
    font-weight: 300;
    font-size: 16px;
    cursor: pointer;
    transition: all 0.5s ease;
    -moz-transition: all 0.5s ease;
    -o-transition: all 0.5s ease;
    -webkit-transition: all 0.5s ease;
    text-align: center;
}
#search .input-search:hover {
    background-color: rgba(26,188,156,0.7);
}
/* === RESPONSIVE CSS === */
@media all and (max-width: 899px) {
    #wrap { width: 90%; }
}
@media all and (max-width: 799px) {
    #wrap { width: 90%; height: auto; margin-top: 40px; top: 0%; }
    #wordsearch { width: 90%; float: none; margin:0 auto; }
    #wordsearch ul li { font-size: 4vw; }
    #main-content { float: none; width: 90%; max-width: 90%; margin:0 auto; margin-top: 30px; text-align: justify; }
    #main-content h1 { text-align: left; }
    #search input[type=&#39;text&#39;] { width: 84%; }
    #search .input-search { width: 15%; }
}
@media all and (max-width: 499px) {
    #main-content h1 { font-size: 28px; }
}
</style>
  <div id='wrap'>
    <div id='wordsearch'>
      <ul>
        <li>k</li>
        <li>v</li>
        <li>n</li>
        <li>z</li>
        <li>i</li>
        <li>x</li>
        <li>m</li>
        <li>e</li>
        <li>t</li>
        <li>a</li>
        <li>x</li>
        <li>l</li>
        <li class='one'>4</li>
        <li class='two'>0</li>
        <li class='three'>4</li>
        <li>y</li>
        <li>y</li>
        <li>w</li>
        <li>v</li>
        <li>b</li>
        <li>o</li>
        <li>q</li>
        <li>d</li>
        <li>y</li>
        <li>p</li>
        <li>a</li>
        <li class='four'>p</li>
        <li class='five'>a</li>
        <li class='six'>g</li>
        <li class='seven'>e</li>
        <li>v</li>
        <li>j</li>
        <li>a</li>
        <li class='eight'>n</li>
        <li class='nine'>o</li>
        <li class='ten'>t</li>
        <li>s</li>
        <li>c</li>
        <li>e</li>
        <li>w</li>
        <li>v</li>
        <li>x</li>
        <li>e</li>
        <li>p</li>
        <li>c</li>
        <li>f</li>
        <li>h</li>
        <li>q</li>
        <li>e</li>
        <li class='eleven'>f</li>
        <li class='twelve'>o</li>
        <li class='thirteen'>u</li>
        <li class='fourteen'>n</li>
        <li class='fifteen'>d</li>
        <li>s</li>
        <li>w</li>
        <li>q</li>
        <li>v</li>
        <li>o</li>
        <li>s</li>
        <li>m</li>
        <li>v</li>
        <li>f</li>
        <li>u</li>
      </ul>
    </div>
    <div id='main-content'>
      <h1>Lỗi 404 Rồi</h1>
      <p>
Rất tiếc, trang bạn đang tìm kiếm không thể tìm thấy. Nó có thể
      tạm thời không có hoặc không còn tồn tại.</p>
      <p>
Kiểm tra URL bạn đã nhập và thử lại. Ngoài ra, tìm kiếm
      cho bất cứ điều gì là mất tích hoặc có một cái nhìn xung quanh phần còn lại của trang web của chúng tôi.</p>
      <div id='search'>
        <form>
          <input placeholder='Search' type='text'/>
        </form>
      </div>
      <div id='navigation'>
        <a class='navigation' href='/'>Home</a><a class='navigation' href='/p/gioithieu.html'>Thông Tin
        Us</a>
        <a class='navigation' href='https://www.ttitvn.com/p/sitemap.html'>Site Map</a>
        <a class='navigation' href='https://www.ttitvn.com/p/lienhe.html'>Liên Hệ</a>
      </div>
    </div>
  </div>
<script>$(function () {
    var liWidth = $(&quot;li&quot;).css(&quot;width&quot;);
    $(&quot;li&quot;).css(&quot;height&quot;, liWidth);
    $(&quot;li&quot;).css(&quot;lineHeight&quot;, liWidth);
    var totalHeight = $(&quot;#wordsearch&quot;).css(&quot;width&quot;);
    $(&quot;#wordsearch&quot;).css(&quot;height&quot;, totalHeight);
});
causeRepaintsOn = $(&quot;h1, h2, h3, p&quot;);
$(window).resize(function () {
    causeRepaintsOn.css(&quot;z-index&quot;, 1);
});
$(window).on(&#39;resize&#39;, function () {
    var liWidth = $(&quot;.one&quot;).css(&quot;width&quot;);
    $(&quot;li&quot;).css(&quot;height&quot;, liWidth);
    $(&quot;li&quot;).css(&quot;lineHeight&quot;, liWidth);
    var totalHeight = $(&quot;#wordsearch&quot;).css(&quot;width&quot;);
    $(&quot;#wordsearch&quot;).css(&quot;height&quot;, totalHeight);
});


$(function () {
    /* 4 */
    $(this).delay(1500).queue(function () {
        $(&quot;.one&quot;).addClass(&quot;selected&quot;);
        $(this).dequeue();
    })
    /* 0 */
    .delay(500).queue(function () {
        $(&quot;.two&quot;).addClass(&quot;selected&quot;);
        $(this).dequeue();
    })
    /* 4 */
    .delay(500).queue(function () {
        $(&quot;.three&quot;).addClass(&quot;selected&quot;);
        $(this).dequeue();
    })
    /* P */
    .delay(500).queue(function () {
        $(&quot;.four&quot;).addClass(&quot;selected&quot;);
        $(this).dequeue();
    })
    /* A */
    .delay(500).queue(function () {
        $(&quot;.five&quot;).addClass(&quot;selected&quot;);
        $(this).dequeue();
    })
    /* G */
    .delay(500).queue(function () {
        $(&quot;.six&quot;).addClass(&quot;selected&quot;);
        $(this).dequeue();
    })
    /* E */
    .delay(500).queue(function () {
        $(&quot;.seven&quot;).addClass(&quot;selected&quot;);
        $(this).dequeue();
    })
    /* N */
    .delay(500).queue(function () {
        $(&quot;.eight&quot;).addClass(&quot;selected&quot;);
        $(this).dequeue();
    })
    /* O */
    .delay(500).queue(function () {
        $(&quot;.nine&quot;).addClass(&quot;selected&quot;);
        $(this).dequeue();
    })
    /* T */
    .delay(500).queue(function () {
        $(&quot;.ten&quot;).addClass(&quot;selected&quot;);
        $(this).dequeue();
    })
    /* F */
    .delay(500).queue(function () {
        $(&quot;.eleven&quot;).addClass(&quot;selected&quot;);
        $(this).dequeue();
    })
    /* O */
    .delay(500).queue(function () {
        $(&quot;.twelve&quot;).addClass(&quot;selected&quot;);
        $(this).dequeue();
    })
    /* U */
    .delay(500).queue(function () {
        $(&quot;.thirteen&quot;).addClass(&quot;selected&quot;);
        $(this).dequeue();
    })
    /* N */
    .delay(500).queue(function () {
        $(&quot;.fourteen&quot;).addClass(&quot;selected&quot;);
        $(this).dequeue();
    })
    /* D */
    .delay(500).queue(function () {
        $(&quot;.fifteen&quot;).addClass(&quot;selected&quot;);
        $(this).dequeue()
    });
});
</script>
</b:if>
Bước 3: Lưu lại và xem kết quả.

Rất đơn giản để tạo một trang báo lỗi 404 Page Not Found đúng không nào? Hy vọng sẽ có ích cho các bạn trọng quá trình SEO blog.