Ads Đầu Trang

Hiện cảnh báo chống spam link ở comment blogspot

Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn một thủ thuật nhỏ để giải quyết vấn đề này. Kết quả thì các bạn làm xong rồi comment một link nào đó ở blog của chính mình sẽ thấy nha!

Hiện cảnh báo chống spam Link quảng cáo ở comment blogspot

Có 2 cách thực hiện như sau:

Cách 1: Chèn code phía dưới trên thẻ </body>. Không hiện thị lời cảnh báo.
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
$(function(){$('#comments p').find('a').contents().unwrap();});
//]]>
</script>

Cách 2: vẫn chèn trên </body> như một lời cảnh báo
<script type='text/javascript'> //<![CDATA[function blockLinks(parentID, children) {var parent = document.getElementById(parentID),content = parent.getElementsByTagName(children);for (var i = 0; i < content.length; i++) {if (content[i].innerHTML.indexOf('</a>') !== -1) {content[i].innerHTML = "<mark>Đây là lời cảnh báo!!</mark> Cảnh báo!";content[i].className = "spammer-detected";} } }blockLinks('comment-holder', 'p');//]]></script>

Tiếp đến làm đẹp dòng cảnh báo bằng CSS như sau:
<style type="text/css">.spammer-detect {font-size: 14px quan trọng;color: # fff important!;background: # 5cb0d8 important!;margin: 25px;border-radius: 4px;display: inline-block;padding: 10px 15px important!}</style>

Trên đây là 2 cách khá đơn giản để giúp các bạn chống được những người chuyên gia đi backlink, quăn link bữa bãi. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích được cho các bạn.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét