Ads Đầu Trang

Code chặn F12 cho blogspot bằng javascript

Thủ thuật này đã có người viết nhưng khi ấn F8 thì vẫn tiếp tục công việc được, nhưng với đoạn JS bên dưới thì sẽ xuất hiện mãi cho đến khi bạn gãy cmn tay thì thôi (thực ra có gãy tay thì nó vẫn xuất hiện thông báo chặn =)))

Code chặn F12 cho blogspot bằng javascript

Code chặn F12 cho blogspot

Bước 1: Chèn đoạn JS bên dưới vào trên </head>
&lt;script&gt;eval(function(p,a,c,k,e,r){e=String;if(!&#39;&#39;.replace(/^/,String)){while(c--)r[c]=k[c]||c;k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return&#39;\\w+&#39;};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp(&#39;\\b&#39;+e(c)+&#39;\\b&#39;,&#39;g&#39;),k[c]);return p}(&#39;0(2(){3},1);&#39;,4,4,&#39;setInterval||function|debugger&#39;.split(&#39;|&#39;),0,{}))&lt;/script&gt;
Bước 2: Lưu lại và xem kết quả.

Với mẹo nhỏ này thì các bạn có thể an tâm đối với bọn 'gà mờ' thì sẽ không thể nào leech code của bạn được.

Đăng nhận xét

1 Nhận xét