Ads Đầu Trang

Các loại hình quảng cáo và doanh thu trong google adsese

Ở đây mình sẽ giải thích điều quan trọng nhất hoặc một phần trong tính toán của Google Adsense, ít nhất là các bạn có thể biết một chút về nó.

Các loại hình quảng cáo và doanh thu trong google adsese

CPC = Viết tắt của Cost Per Click (chi phí mỗi lần nhấp). Thuật ngữ CPC được sử dụng để tính giá mỗi lần nhấp. Chi phí mỗi lần nhấp được xác định bởi nhà quảng cáo, CPC cho mỗi nhà quảng cáo là khác nhau, một số người sẵn sàng trả nhiều hơn các nhà quảng cáo khác, tùy thuộc vào những gì được quảng cáo.

Các bạn không biết Giá trị CPC là gì, chỉ Google và các nhà quảng cáo có liên quan mới biết giá trị CPC cho mỗi đơn vị quảng cáo khác nhau tùy thuộc vào các từ khóa nhất định.

CTR = Viết tắt của Click Through Rate (tỉ lệ nhấp qua). Thuật ngữ CTR được sử dụng để đếm số lần nhấp vào quảng cáo và chia cho số lần hiển thị quảng cáo. Vì vậy, nếu quảng cáo được hiển thị trên trang web/blog 1500 lần và nhận được 12 lần nhấp, thì TLB là 12/1500 = 0,008 = 0,8%.

CPM = Cost per Mille (chi phí cho mỗi 1000). Nhà xuất bản adsense sẽ nhận được khoản thanh toán dựa trên tính toán trên 1000 lượt xem trang.

RPM = Revenue Per Thoushand Impression (doanh thu trên mỗi nghìn lần hiển thị). Thu nhập trung bình bạn có thể nhận được từ mỗi 1.000 lần hiển thị. Đối với hầu hết các Nhà xuất bản Adsense, RPM nằm trong khoảng từ 1$ - 5$, tùy thuộc vào khu vực, loại nội dung và mức độ liên quan của quảng cáo.

RPM chính nó được phân loại theo 3 cách:

1. Truy vấn RPM
  • Doanh thu truy vấn trên một nghìn lượt xem (RPM) được tính bằng cách chia thu nhập ước tính cho số lượng truy vấn được báo cáo, sau đó nhân với 1000. RPM truy vấn = (Thu nhập ước tính / Số lượng truy vấn) * 1000
  • Ví dụ: nếu bạn đã tạo một truy vấn ước tính 60$ trong số 15.000 truy vấn, RPM truy vấn của bạn sẽ tương đương với (60$ / 15.000) * 1000 tương đương $4.
2. Trang RPM
  • Doanh thu trang trên 1000 lần hiển thị (RPM) được tính bằng cách chia thu nhập ước tính cho số lượng yêu cầu quảng cáo được thực hiện, sau đó nhân với 1000. RPM trang = (Thu nhập ước tính / Số lượt xem trang) * 1000
  • Nếu thu nhập ước tính của bạn là 0,15$ từ 25 lượt xem trang, thì sàn eCPM của bạn bằng (0,15$ / 25) * 1.000 tương đương 6$.
3. RPM yêu cầu quảng cáo
  • Doanh thu yêu cầu quảng cáo trên một nghìn lần hiển thị (RPM) được tính bằng cách chia thu nhập ước tính cho số lượng yêu cầu quảng cáo được thực hiện, sau đó nhân với 1000.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét