Quảng Cáo

Tạo đánh giá 5 sao (Star Rating) cho blogspot

Rich Snippets là đoạn thông tin hiển thị đánh giá 5 sao, xếp hạng Blogspot trên kết quả tìm kiếm (Google, Yahoo, Bing,…) nhằm làm tăng độ nổi bật của Blogger.

Tạo đánh giá 5 sao (Star Rating) cho blogspot
Tạo đánh giá 5 sao (Star Rating) cho blogspot.

Rich Snippets mang đến cho bạn những lợi ích tốt trong kết quả tìm kiếm do hiển thị bắt mắt, hấp dẫn với người tìm kiếm trên các công cụ Google, Yahoo, Bing. Nó giúp bạn tăng tỉ lệ click trên google và mang đến cho bạn một lượng traffic lớn.

Tuy vậy Rich Snippets cũng có tác hại của nó. Với những kết quả mà bạn cố tình tạo ra sẽ đi ngược lại với những tiêu chí của Google và được gọi là “Fake Rich Snippets” hay “Spam in Rich Snippets”. Những vi phạm của bạn có thể bị người khác báo cáo qua Report spam in rich snippets.

Các Bước Thực Hiện

Bước 1: Vào Blogger - chỉnh sửa HTML, tìm đến thẻ sau <data:post.body/>

Bước 2: Copy 1 trong 3 code phía dưới và dán vào dưới thẻ <data:post.body/>

Có 3 loại Rich Snippets cho Blogger/Blogspot

Loại 1: Chỉ hiện đánh giá 4.3/5 sao và 9 người đánh giá

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
    <div itemprop='aggregateRating' itemscope='' itemtype='http://schema.org/AggregateRating'
        style='color:Transparent;'>
        Rated <span itemprop='ratingValue'>4.3</span>/5 based on <span itemprop='reviewCount'>9</span> votes
    </div>
</b:if>

Loại 2: Hiện thị đánh giá 5 sao và hình thu nhỏ

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
    <footer class='not-show' typeof='Recipe' vocab='http://schema.org/'>
        <b:if cond='data:post.thumbnailUrl'><img expr:alt='data:post.title' itemprop='image' property='image' src='https://lh3.googleusercontent.com/-8iT2agtzI34/Vn3rG7PYEHI/AAAAAAAABKc/DTWhJSrJRTE/w140-h140-p/ok.png' />
        </b:if>
        <span property='name'>
            <data:post.title /></span><span property='author' typeof='Person'><span property='name'>
                <data:post.author /></span></span><time expr:datetime='data:post.timestampISO8601'
            property='datePublished'>
            <data:post.timestampISO8601 /></time><span property='aggregateRating'
            typeof='http://schema.org/AggregateRating'><span property='ratingValue'>4.3</span>stars based on<span
                property='reviewCount'>9</span>reviews</span><span property='description'>
            <data:post.snippet /></span>
    </footer>
</b:if>

Loại 3: Hiện thị đánh giá 5 sao.

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
    <script type='application/ld+json'>
    {"@context":"http://schema.org/","@type":"Review","itemReviewed":{"@type":"Thing","name":"<data:post.title/>"},"author":{"@type":"Person","name":"<data:post.author/> "},"reviewRating":{"@type":"Rating","ratingValue":"6","bestRating":"10"},"publisher":{"@type":"Organization","name":"<data:post.author/>"}}
    </script>
</b:if>

Loại 4: Hiển thị đánh giá 5 sao, phiếu bầu, câu trả lời (cái này mình đang dùng với lại thấy cũng thông dụng, như ảnh ở đầu bài viết luôn ý)

<script type='application/ld+json'>{&quot;@context&quot;:&quot;https://schema.org&quot;,&quot;@type&quot;:&quot;CreativeWorkSeries&quot;,&quot;name&quot;:&quot;<data:view.title.escaped/>&quot;,&quot;aggregateRating&quot;:{&quot;@type&quot;:&quot;AggregateRating&quot;,&quot;ratingValue&quot;:&quot;5&quot;,&quot;bestRating&quot;:&quot;5&quot;,&quot;ratingCount&quot;:&quot;<b:eval expr='data:post.lastUpdated format &quot;ddMM&quot;'/>&quot;}}</script>
                <script type='application/ld+json'>{
      &quot;@context&quot;: &quot;https://schema.org&quot;,
      &quot;@type&quot;: &quot;QAPage&quot;,
      &quot;mainEntity&quot;: {
        &quot;@type&quot;: &quot;Question&quot;,
        &quot;name&quot;: &quot;<data:post.title/>&quot;,
        &quot;text&quot;: &quot;<data:post.snippets.short.jsonEscaped/>&quot;,
        &quot;answerCount&quot;: 3,
        &quot;upvoteCount&quot;: 2785,
        &quot;dateCreated&quot;: &quot;<data:post.date.iso8601.jsonEscaped/>&quot;,
        &quot;author&quot;: {
          &quot;@type&quot;: &quot;Person&quot;,
          &quot;name&quot;: &quot;Anh Trai Nắng&quot;
        },
        &quot;acceptedAnswer&quot;: {
          &quot;@type&quot;: &quot;Answer&quot;,
          &quot;text&quot;: &quot;Anh Trai Nắng là Blogger chia sẻ Thủ thuật blogspot, quản trị mạng, Facebook, Tips, template blogspot, font thiết kế, IT...&quot;,
          &quot;dateCreated&quot;: &quot;2021-09-22T20:22:00+07:00&quot;,
          &quot;upvoteCount&quot;: 8579,
          &quot;url&quot;: &quot;<data:post.url/>&quot;,
          &quot;author&quot;: {
            &quot;@type&quot;: &quot;Person&quot;,
            &quot;name&quot;: &quot;Anh Trai Nắng&quot;
          }
        },
        &quot;suggestedAnswer&quot;: [
          {
            &quot;@type&quot;: &quot;Answer&quot;,
            &quot;text&quot;: &quot;Chia sẻ Template Blogspot miễn phí mới nhất liên tục cập nhật.&quot;,
            &quot;dateCreated&quot;: &quot;2021-09-22T20:22:00+07:00&quot;,
            &quot;upvoteCount&quot;: 168,
            &quot;url&quot;: &quot;https://www.anhtrainang.com/search/label/Template&quot;,
            &quot;author&quot;: {
              &quot;@type&quot;: &quot;Person&quot;,
              &quot;name&quot;: &quot;Minh Vương&quot;
            }
          }, {
            &quot;@type&quot;: &quot;Answer&quot;,
            &quot;text&quot;: &quot;Cập nhật thủ thuật Blogspot, mẹo Blogger, SEO bài viết mới nhất.&quot;,
            &quot;dateCreated&quot;: &quot;2021-06-22T20:22:00+07:00&quot;,
            &quot;upvoteCount&quot;: 206,
            &quot;url&quot;: &quot;https://www.anhtrainang.com/search/label/Blogger&quot;,
            &quot;author&quot;: {
              &quot;@type&quot;: &quot;Person&quot;,
              &quot;name&quot;: &quot;Phan Niệm&quot;
            }
          }
        ]
      }
  }</script>

Bước 3: Sau khi làm xong thì các bạn nhấn lưu chủ đề.

Lưu ý: Các code trên thì thẻ dữ liệu data chỉ áp dụng cho Blog1 version 1, nếu các bạn đang dùng Blog1 version 2 thì thay lại các thẻ dữ liệu data để hiển thị nhé.