Tổng hợp Code đếm số lượng Bài viết, Bình luận, Trang tĩnh, Nhãn trong Blogspot

Anh Trai Nắng
4
Tổng hợp Code đếm số lượng Bài viết, Bình luận, Trang tĩnh, Nhãn trong Blogspot, Code count Posts, Comments, Static Pages, Labels in Blogspot.

Sử dụng code đếm số lượng do Blogger cung cấp sẽ giúp bạn thuận lợi hơn trong việc tạo một số thống kê cơ bản. Sau đây là một số code đếm số lượng thường được sử dụng.

Tổng hợp Code đếm số lượng Bài viết, Bình luận, Trang tĩnh, Nhãn trong Blogspot
Code đếm số lượng cho Blogspot.

Hiển thị tổng số bài viết của blog

<script style="text/javascript">
function showpostcount(json) {document.write('<b>Tổng số bài viết: ' + parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t, 10) + '</b>');
}</script>
<script src='/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=showpostcount' type='text/javascript'></script>

Hiển thị tổng số bình luận của blog

<script style="text/javascript">
function numberOfComments(json) {document.write('<b>Tổng số bình luận: ' + parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t, 10) + '</b>');
}</script>
<script src='/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=numberOfComments' type='text/javascript'></script>

Hiển thị tổng số trang tĩnh của blog

<script style="text/javascript">
function numberOfPages(json) {document.write('<b>Tổng số trang tĩnh: ' + parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t, 10) + '</b>');
}</script>
<script src='/feeds/pages/default?alt=json-in-script&callback=numberOfPages' type='text/javascript'></script>

Hiển thị tổng số bài viết của một nhãn (label) bất kì

<script style="text/javascript">
function numberOfLabelPosts(json) {document.write('<b>Tổng số bài viết của nhãn: ' + parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t, 10) + '</b>');
}</script>
<script src='/feeds/posts/default/-/Blogger?alt=json-in-script&callback=numberOfLabelPosts' type='text/javascript'></script>

Với thủ thuật đơn giản này sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc tạo thống kê, tuy nhiên bạn không nên quá lạm dụng nó vì việc tải feed quá nhiều sẽ làm tốc độ tải trang giảm đi đáng kể.

Good Luck !

Đăng nhận xét

HƯỚNG DẪN BÌNH LUẬN

4 Nhận xét

Đăng nhận xét

#buttons=(Thanks!) #days=(7)

À mình có làm website tăng tương tác MXH giá rẻ. Mọi người nếu cần thì ghé sử dụng các dịch vụ thử nha. Ghé xem dịch vụ
Ok, Go it!

HƯỚNG DẪN BÌNH LUẬN

Chèn link

Sử dụng công cụ Tạo link

Chèn hình ảnh

LINK_ANH - sử dụng công cụ upload ảnh. Và chỉ cần lấy link ảnh chèn vào bình luận là ảnh tự động hiển thị.

Định dạng chữ

<b>Chữ in đậm</b>
<i>Chữ in nghiêng</i>
<u>Chữ gạch chân</u>
<strike>Chữ gạch ngang</strike>

Chèn một đoạn Code

Đầu tiên sử dụng công cụ này để mã hóa đoạn code muốn chèn.
Sau đó dùng thẻ [code] CODE_ĐÃ_MÃ_HÓA [/code]

Khác

Nhập Email bạn hay dùng để nhận thông báo khi mình trả lời bình luận của bạn.
Vui lòng không nhập bất kỳ Liên kết Spam nào trong hộp nhận xét.
Tích vào ô "Thông báo cho tôi" để nhận thông báo nội dung phản hồi của bình luận.
Chèn emoji: Nhấn tổ hợp phím “Windows + . (dấu chấm)”

Đã hiểu