Ads Đầu Trang

Hiệu ứng chờ tải trang (preload) cho blogspot

Bất kể thời gian tải bao lâu nếu thấy trang có hiện tượng bị giựt, bố cục hiển thị không đồng bộ ví dụ phần sau tải trước phần trước. Hiểu theo cách đơn giản sẽ sử dụng hiệu ứng chờ tải trang làm che đi tất cả phần hiển thị trang web và chờ cho trang tải xong hiệu ứng sẽ tự động ẩn đi.

Hiệu ứng chờ tải trang (preload) cho blogspot

Bài này mình sẽ sử dụng code CSS + HTML để trang không phải tải ảnh gif cho nhẹ, cách thực hiện như sau:

Hiệu ứng chờ tải trang (preload) cho blogspot

Code CSS
Code này các bạn đặt trên thẻ ]]></b:skin> hoặc trong thẻ chứa CSS của blog bạn.
#af-preloader{width:100%;height:100%;position:fixed;background-color:#fff;z-index:99999999;top:0;left:0}
.af-preloader-wrap{position:absolute;top:50%;left:50%;-webkit-transform:translate(-50%,-50%);transform:translate(-50%,-50%)}
.af-sp{width:42px;height:42px;clear:both;margin:20px auto}
.af-sp-wave{border-radius:50%;position:relative;opacity:1}
.af-sp-wave:before,.af-sp-wave:after{content:'';border:2px #33b5e5 solid;border-radius:50%;width:100%;height:100%;position:absolute;left:0}
.af-sp-wave:before{transform:scale(1,1);opacity:1;-webkit-animation:spWaveBe .6s infinite linear;animation:spWaveBe .6s infinite linear}
.af-sp-wave:after{transform:scale(0,0);opacity:0;-webkit-animation:spWaveAf .6s infinite linear;animation:spWaveAf .6s infinite linear}
@-webkit-keyframes spWaveAf{from{-webkit-transform:scale(.5,.5);opacity:0}to{-webkit-transform:scale(1,1);opacity:1}}
@keyframes spWaveAf{from{transform:scale(.5,.5);opacity:0}to{transform:scale(1,1);opacity:1}}
@-webkit-keyframes spWaveBe{from{-webkit-transform:scale(1,1);opacity:1}to{-webkit-transform:scale(1.5,1.5);opacity:0}}
@keyframes spWaveBe{from{-webkit-transform:scale(1,1);opacity:1}to{-webkit-transform:scale(1.5,1.5);opacity:0}}

Code HTML
Code này chèn dưới thẻ <body>
<div id='af-preloader'>
  <div class='af-preloader-wrap'>
    <div class='af-sp af-sp-wave'></div>
  </div>
</div>

Code Script
Phần này có thể sử dụng javascript hoặc jquery nếu trong theme đã có thư viện link jquery và chèn code trước thẻ đóng &lt/body&gt
<script>//<![CDATA[
window.addEventListener('load', function() {
  // document.querySelector('#af-preloader').style.display = 'none'
  document.getElementById('af-preloader').style.display = 'none'
})
//]]></script>
<script>//<![CDATA[
$(window).on('load', function() {
  $('#af-preloader').delay(500).fadeOut('slow')
})
//]]></script>

OK chỉ vài bước coppy code đơn giản vậy thôi là các bạn có thể tự tạo một hiệu ứng chờ tải trang (preload) cho blogspot của mình rồi. Chúc các bạn thành công!

Đăng nhận xét

8 Nhận xét