• ✅ (Đã xác minh)
 • SEO smart link: Liên kết thông minh trên blogspot

  Liên kết thông minh này phục vụ thay đổi mọi từ khóa hoặc một từ khóa trên blog của bạn thành một liên kết, cả trong bài đăng và trên trang blog.

  SEO smart link: Liên kết thông minh trên blogspot

  Nói nôm na cho các bạn dễ hiểu là khi các bạn cài đặt sẵn những từ khóa smart link này rồi thì khi bài viết của các bạn có những từ đã thiết lập sẵn đó nó sẽ tự động chuyển thành link liên kết (nhìn code phía dưới sẽ hiểu)

  Ví dụ: Khi bạn cài sẵn smart link SEO cho từ khóa "Blogger" chẳng hạn thì tất cả các bài viết trên blog hay trên trang của bạn mà có từ "Blogger" nó sẽ tự động chuyển thành link liên kết hết.

  Hướng dẫn cài đặt smart link SEO

  Các bạn chèn đoạn Js sau vào trên thẻ /body
  <!--LK thông minh-->
  <script type='text/javascript'>
  function smartLink(){
      this.keywdHref = new Object();
      this.add = function(keyword, href){
          if(keyword.substr(0,1) != &quot; &quot;){keyword = &quot; &quot; + keyword;}
          this.keywdHref[keyword] =  href;
      }
      this.createAnchor = function(){
          var objs = document.getElementsByTagName(&quot;div&quot;);
          for(var i=0; i&lt;objs.length; i++){
              var obj = objs[i];
              if(obj.className.indexOf(&quot;post-body&quot;)&gt;-1){
                  var content = obj.innerHTML;
                  for(var keyword in this.keywdHref){
                      var href = this.keywdHref[keyword];
                      var newstr = content.replace(keyword, &quot;&lt;a href=&#39;&quot;+href+&quot;&#39;&gt;&quot;+keyword+&quot;&lt;/a&gt;&quot;, &quot;gi&quot;);
                      obj.innerHTML = newstr;
                      content = newstr;
                  }
              }
          }
      }
      this.startScript = function(){
          var onLoad = window.onload;
          window.onload = function(){
              if(onLoad){onLoad();}
              setTimeout(&quot;f.createAnchor()&quot;, 100);
          }
      }
  }
  </script>
  <script type='text/javascript'>
  var f = new smartLink();
  f.add(&quot;SEO&quot;, &quot;https://www.anhtrainang.com/search/label/seo-friendly&quot;);
  f.add(&quot;Blogger&quot;, &quot;https://www.anhtrainang.com/search/label/thu-thaut-blogspot&quot;);
  f.add(&quot;Blogspot&quot;, &quot;https://www.anhtrainang.com/search/label/thu-thaut-blogspot&quot;);
  f.add(&quot;Template&quot;, &quot;https://www.anhtrainang.com/search/label/template-blogspot&quot;);
  f.add(&quot;kiếm tiền&quot;, &quot;https://www.anhtrainang.com/search/label/mmo&quot;);
  f.add(&quot;font&quot;, &quot;https://www.anhtrainang.com/search/label/font-free&quot;);
  f.add(&quot;adsense&quot;, &quot;https://www.niemstyle.com/search/label/google-adsense&quot;);
  f.startScript();
  </script>
  Trong đoạn js trên, các bạn chú ý phần code ở cuối là những từ khóa mình đang sử dụng, các bạn lướt blog mình mà thấy mấy từ đó là có link hết, kể cả ngoài blog lẫn trong bài viết.

  Các bạn cũng có thể làm in đậm hoặc in nghiêng từ khóa như sau:
  f.add(&quot;&lt;b&gt;SEO&lt;/b&gt;&quot;, &quot;https://www.anhtrainang.com/&quot;);
  f.add(&quot;&lt;i&gt;SEO&lt;/i&gt;&quot;, &quot;https://www.anhtrainang.com/&quot;);
  và thêm nhiều từ khóa cũng được.

  Lưu ý

  Mặc dù một bài đăng trên blog có nhiều từ khóa được nhắm mục tiêu, smart link này sẽ chỉ thay đổi từ khóa thành một liên kết ở trên cùng hoặc từ khóa đầu tiên, vì vậy từ khóa tiếp theo sẽ vẫn là văn bản bình thường.

  Nếu bạn muốn kích hoạt nó chỉ trong các bài viết trên blog, bạn có thể thêm một mã thẻ có điều kiện vào mã javascript ở trên.

  Kết luận

  SEO smart link này hoàn hảo cho những ai muốn xây dựng một liên kết nội bộ với các từ khóa được nhắm mục tiêu, vì vậy việc thiết lập nó dễ dàng hơn vì tất cả từ khóa được nhắm mục tiêu sẽ tự động trở thành liên kết.

  Đăng nhận xét

  Cùng chuyên mục

  Service & High Quality Anh Trai Nang Blogger

  Powered by BFGMedia

  Chuyên dịch vụ dành cho blogspot
  và truyền thông

  Google Fonts

  Integrated with 100+ Google Fonts on the Blogger Template Designer

  Unlimited Sidebars

  Make your own sidebar with our high quality blogger templates

  Font Awesome

  More than 1000 icons

  Exclusive Documentation

  Easy & Exclusive Documentation

  Unlimited Colors

  Customize the Skin of the template with Unlimited Color Options

  Google Analytics

  Place your Tracing Code like Google Analytics Only in few options

  Social Sharing

  100% Compatible with 200+ Social Sharing Websites

  Fully Responsive

  Full Compatibility with all Devices like Mobile, Tablet and Desktop

  No Coding Required

  Customize your Website with No Coding Knowledge Required