Quảng Cáo

Code quảng cáo trượt dọc hai bên cho blogspot

Các vị trí quảng cáo này sẽ ở vị trí bên trái và bên phải của blog, vì vậy nó sẽ không can thiệp hoặc cản trở nội dung của blog của bạn và các vị trí quảng cáo sẽ chỉ xuất hiện ở PC vì nếu nó xuất hiện ở Mobile thì có khả năng nó sẽ cản trở nội dung trong blog.

Ảnh minh họa.


Cách tạo quảng cáo trượt dọc 2 bên blog

Các bạn vào Blogger > Bố cục > Thêm tiện ích, thêm mã này vào tiện ích bạn vừa tạo.
<style scoped='' type='text/css'>
.fixed-leftSd,.fixed-rightSd{position:fixed;top:60px;width:160px;height:600px;z-index:9999;transform:translateZ(0)}
.fixed-leftSd{left:0}
.fixed-rightSd{right:0}
.close-fixedSd{position:absolute;width:160px;height:15px;line-height:15px;font-size:11px;font-weight:400;top:-15px;left:0;text-align:center;background:#e0e0e0;color:#666;padding:5px 0;cursor:pointer}
@media screen and (max-width:800px){.fixed-leftSd,.fixed-rightSd{display:none;visibility:hidden;}}
</style>
<div class="fixed-leftSd">
<div aria-label="Close Ads" class="close-fixedSd" role="button" tabindex="0" onclick="this.parentElement.style.display=&quot;none&quot;">
CLOSE ADS
</div>
<!-- Kết thúc đoạn code trái -->
</div>
<div class="fixed-rightSd">
<div aria-label="Close Ads" class="close-fixedSd" role="button" tabindex="0" onclick="this.parentElement.style.display=&quot;none&quot;">
CLOSE ADS
</div>
<!-- Kết thúc đoạn code phải -->
</div>
Sau đó Lưu tiện ích lại.

Các bạn sử dụng ảnh quảng cáo có kích thước chuẩn 160x600 px hoặc đơn vị quảng cáo dọc mặc định của Adsense.

Các bạn click vào bên dưới để xem Demo


Có nhiều người cho rằng sử dụng hình thức quảng cáo trượt dọc hai bên này sẽ ảnh hưởng đến Chính sách quảng cáo của Google Adsense. Theo mình là không đúng vì hình thức quảng cáo này không gây cảng trở nội dung trên blog của các bạn.