Quảng Cáo

Hướng dẫn tạo sitemap blogspot (sơ đồ blogger)

Chào các ban. Nếu bạn đang tìm kiếm Hướng dẫn tạo sitemap blogspot 2022 hoặc Cách thêm Trang Sơ đồ trang web HTML trong Blogger thì đây là bài viết dành cho bạn.

Hướng dẫn tạo sitemap blogspot (sơ đồ blogger)

Trong bài hướng dẫn này, mình sẽ chỉ cho bạn cách thêm trang sơ đồ trang web trong blogger từng bước hết sức đơn giản. Nhưng trước tiên hãy tìm hiểu:

Sitemap là gì?

Sơ đồ trang web (hoặc sitemap) là một danh sách các trang của một trang web hoặc blog.

Có ba loại sơ đồ trang web chính:

  • Sơ đồ trang web được sử dụng trong quá trình lập kế hoạch của một trang web bởi các nhà thiết kế của nó.
  • Danh sách có thể nhìn thấy được của con người, thường là phân cấp, của các trang trên một trang web.
  • Danh sách có cấu trúc dành cho trình thu thập dữ liệu web như công cụ tìm kiếm.

Sitemap Page là gì?

  • Sitemap Page là sơ đồ trang web được tạo bằng HTML (Ngôn ngữ đánh dấu văn bản siêu liên kết). Nó thường được sử dụng để tạo một danh sách cho tất cả các bài đăng được xuất bản trên trang web hoặc template của bạn.
  • Sitemap Page HTML có thể giảm tỷ lệ thoát trang của bạn.

Các tính năng của code sitemap

  • Cài đặt dễ dàng
  • Dễ dàng tùy chỉnh
  • Giới hạn bài được đặt
  • Thân thiện với SEO
Demo 1 Demo 2  (out link)

Hướng dẫn tạo sitemap blogspot (sơ đồ blogger) 2022

Thực hiện theo các bước đó để thêm trang sơ đồ trang web trong Blogger. Làm tất cả các bước một cách cẩn thận.

Bước 1: Đầu tiên đăng nhập vào tài khoản Blogger của bạna chọn một trang web.

Bước 2: Nhấp vào Trang > Trang mới.

Bước 3: Bây giờ Thêm Tiêu đề Trang và Chuyển chế độ Soạn thành Chế độ HTML.

Hướng dẫn tạo sitemap blogspot (sơ đồ blogger) 2020

Bước 4: Sử dụng 2 đoạn mã sitemap sau để dán vào Trang.

Code Demo 1

<div id="bp_toc"></div>
<script src="https://cdn.rawgit.com/ns24h/js/master/sitemap.js"></script>
<script src="/feeds/posts/summary?alt=json-in-script&amp;max-results=9999&amp;callback=loadtoc"></script>
<style>
table {width: 100%;border: 1px solid #ddd;}
.post-body td, .post-body th {text-align: left;font-size: 16px;padding: 5px 10px;border: 1px solid #ddd;}
.post-body .toc-header-col1{width:60%}
.post-body .toc-header-col2,.post-body .toc-header-col3{width:20%}
.post-body td a{color:#333}
.post-body td a:hover{color: #2196f3;}
</style>

Code Demo 2

<script type="text/javascript">
 var numposts = 100;
 var standardstyling = true;
 function showrecentposts(json) {
  for (var i = 0; i < numposts; i++) {
   var entry = json.feed.entry[i];
   var posttitle = entry.title.$t;
   var posturl;
   if (i == json.feed.entry.length) break;
   for (var k = 0; k < entry.link.length; k++) {
    if (entry.link[k].rel == 'alternate') {
     posturl = entry.link[k].href;
     break;
    }}
   posttitle = posttitle.link(posturl);
   if (standardstyling) document.write('<li>');
   document.write(posttitle);
  }
   if (standardstyling) document.write('</li>');
 }
</script>
<ol style="margin:0">
 <script src="/feeds/posts/default?orderby=published&alt=json-in-script&callback=showrecentposts&max-results=999"></script>
</ol>

Bước 5: Xuất bản Trang sitemap vừa tạo.

Trang sơ đồ trang web của bạn hiện đã sẵn sàng, nhấp vào xem để xem trước sơ đồ trang web của bạn.

Tùy Chỉnh

Thay đổi var numposts = 100 Giá trị giới hạn số lượng bài đăng. [Ví dụ: var numposts = 300]

Kết luận

Hy vọng, bạn sẽ thích bài viết. Rất mong bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn có một hướng dẫn phù hợp để tạo sitemap blogspot (sơ đồ blogger) HTML trong Blogger. Đừng quên chia sẻ bài đăng này cho bạn bè của bạn nhé. Xin cám ơn!